DOLOČITEV ZEMLJIŠČA POD STAVBO

Vsaka stavba ima v zemljiškem katastru evidentirano svoje zemljišče, ki leži pod stavbo. Določitev zemljišča pod stavbo je storitev odmere stavbišča, s katerim določimo površino, lego in obliko zemljišča, ki ga stavba pokriva.

Če v zemljiškem katastru vpisano zemljišče pod stavbo ne ustreza dejanskemu stanju v naravi ali le-to sploh še ni vpisano, lahko pri nas naročite storitev, imenovano določitev zemljišča pod stavbo. Storitev je lahko samostojna ali pa izhodišče za druge storitve, kot je vpis stavbe v kataster stavb itd.

20170906_095546

Kdaj določiti zemljišče pod stavbo?

Zemljišče pod stavbo je potrebno določiti:

  • ko želite, da se novozgrajeni objekt vpiše v uradne evidence (v kataster stavb in v zemljiško knjigo)
  • ko želite parceli spremeniti vrsto rabe zemljišča v zemljišče pod gradbenim objektom
  • pred vpisom stavbe v kataster stavb
  • ko se zaradi izbrisa stavbe ali dela stavbe spremenijo podatki o zemljišču pod stavbo

 

Zakaj določiti zemljišče pod stavbo?

Zemljišče pod stavbo je treba določiti, da boste lahko:

  • pridobili hišno številko
  • uredili etažno lastnino v večstanovanjski stavbi
  • vpisali stavbo v kataster stavb in svojo lastnino v zemljiško knjigo
  • z vašo nepremičnino sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava, hipotekarni kredit ipd.