IZRAVNAVA MEJE

Če je zaradi poteka meje otežena uporaba vaše parcele, lahko po dogovoru z mejašem spremenite potek meje s postopkom, ki se imenuje izravnava dela meje.

Izravnava dela meje je geodetska storitev, pri katerem spremenimo potek urejenega dela meje med dvema ali več parcelami. Pri tem se sme površina manjše parcele, ki je udeležena v izravnavi, spremeniti za največ 5%, vendar ne več kot za 500 m2.

Pogoji za izravnavo meje so:

  • soglasje lastnikov obeh parcel, katerih mejo želimo spremeniti,
  • del meje parcele, ki ga želimo izravnati, mora biti predhodno urejen.

IZRAVNAVA MEJE

Če je zaradi poteka meje otežena uporaba vaše parcele, lahko po dogovoru z mejašem spremenite potek meje s postopkom, ki se imenuje izravnava dela meje.

Izravnava dela meje je geodetska storitev, pri katerem spremenimo potek urejenega dela meje med dvema ali več parcelami. Pri tem se sme površina manjše parcele, ki je udeležena v izravnavi, spremeniti za največ 5%, vendar ne več kot za 500 m2.

20170906_095546

Pogoji za izravnavo meje so:

  • soglasje lastnikov obeh parcel, katerih mejo želimo spremeniti,
  • del meje parcele, ki ga želimo izravnati, mora biti predhodno urejen.

 

KDAJ IZRAVNATI MEJO?

Mejo je potrebno izravnati, kadar:

  • vas potek meje ovira pri uporabi nepremičnine, npr. želite lažje obdelovati zemljišče, lažje dostopati do svoje parcele, lažje postaviti ograjo itd.
  • želite popraviti nepravilne oblike meje parcele
  • želite menjati dele sosednjih parcel tako, da se površina nobene od parcel bistveno ne spremeni

ZAKAJ IZRAVNATI MEJO?

Mejo je treba izravnati:

  • da boste lahko svojo nepremičnino lažje in bolj gospodarno uporabljali
  • za bolj ekonomično izrabo prostora