KOMASACIJA

Komasacija je storitev, pri kateri zemljišča na določenem območju zložimo in ponovno razdelimo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča.

Če so zemljišča različnih lastnikov na določenem območju razdrobljena na več manjših parcel, ki jih je težko uporabljati oziroma obdelovati, jih lahko s pogodbeno komasacijo razdelite na večje, bolj strnjene parcele.

20170906_095546

Pogoji za komasacijo so:

 • meja oboda komasacijskega območja mora biti urejena
 • če gre za komasacijo kmetijskih zemljišč, je potrebno soglasje lastnikov kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 67 % površine zemljišč predvidenega komasacijskega območja
 • če gre za komasacijo stavbnih zemljišč, je potrebno soglasje lastnikov stavbnih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 67 % površine zemljišč predvidenega komasacijskega območja

Kdaj komasacija?

Komasacija je potrebna, kadar:

 • želite združiti razdrobljeno lastništvo, ki je nastalo z dedovanjem, prodajami, parcelacijami itd.
 • želite pridobiti večje parcele
 • vas razdrobljene parcele ovirajo pri uporabi nepremičnine: želite lažje obdelovati zemljišče, lažje dostopati do svoje parcele ipd.
 • to zahteva akt državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti (npr. lokacijski načrt)
 • želite izpeljati večji poseg v prostor (npr. cesta, železnica ipd.), kar bo povzročilo velike spremembe v prostoru in s tem poslabšalo možnosti uporabe nepremičnin in urejanja prostora.

Zakaj komasacija?

Komasacijo je treba izvesti:

 • da boste lahko svojo nepremičnino lažje in bolj gospodarno uporabljali
 • za bolj ekonomično izrabo prostora in lažje načrtovanje poselitve
 • za lažjo izgradnjo gospodarske in javne infrastrukture
 • za povečanje tržne vrednosti nepremičnin in lažje sklepanje pravnih poslov, kot je prodaja, nakup, oddaja ipd.