NOVA IZMERA

V postopku nove izmere lahko hkrati uredite meje več parcel na večjem območju. Za novo izmero se odločite, če želite urediti meje več parcel hkrati ali če je dejansko stanje v naravi na večjem območju neusklajeno z evidenco zemljiškega katastra.

Nova izmera je postopek urejanja mej na območju, ki:

  • zajema najmanj 10 parcel,
  • ali na območju, večjem od 3 hektarov.
20170906_095546

Izvede ga geodetsko podjetje, ki izdela elaborat nove izmere, kar je strokovna podlaga za uvedbo postopka evidentiranja nove izmere na geodetski upravi.

Pogoj za izvedbo nove izmere in postopka evidentiranja je, da v novi izmeri za najmanj polovico parcel na izbranem območju soglasno ugotovimo vsaj del meje.

Postopek evidentiranja nove izmere izvede geodetska uprava na podlagi prijave naročnika. Evidentirajo se samo tiste meje, o katerih lastniki soglašajo in ki se ne razlikujejo od mej po podatkih zemljiškega katastra.