EVIDENTIRANJE STAVBE

S postopkom evidentiranja stavbe vpišemo zemljišče pod stavbo v zemljiški kataster in vpišemo stavbo v kataster stavb.

To sta dve ločeni evidenci nepremičnin. Lastniki novogradenj se boste s postopkom srečali ko boste želeli dobiti hišno številko. Hišno številko na geodetski upravi sicer izdajo, obenem pa boste prejeli tudi nalogo, da v roku treh mesecev stavbo tudi evidentirate.

evidentiranje