POTEK UREDITVE MEJE

Se vam je dogodilo, da ne veste, kje mejite s sosedom. Mislite, da sosed vozi po vaši lastnini, niste pa prepričani.

Ker znan slovenski pregovor pravi, da so najboljše sosedove hruške in izkušnje naše krave, da najboljša trava raste pri mejniku,  je dobro, da meje svojih parcel poznate.

Postopek se prične z naročilom geodetske storitve. Po zakonu je potrebno urejati mejo (ki je sestavljena iz minimalno dveh točk). Za sam začetek postopka ni potrebno soglasje soseda. Prav tako tudi neaktivnost soseda ne ustavi postopka ureditve meje, ga pa gotovo podaljša.

Pred postopkom običajno naredimo predizmero. Od sosedov neodvisno premerimo obstoječe meje, mejna znamenja v okolici.

Na terenu Geodet pokaže predlagano mejo, ki mora biti v skladu s katastrskimi podatki. Upoštevamo predhodne meritve, grafični katastrski načrt.

Postopek se nato razvije, kot je vidno na spodnji sliki:

ureditev meje