POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Kdaj potrebujem geodetski načrt?

Geodetski načrt potrebujete pred gradnjo objekta, za pripravo projektne dokumentacije. Prav tako pa tudi po končani gradnji objekta, ko pridobivate uporabno dovoljenje. (Večstanovanjske stavbe, stavbe z delom ki ima poslovni namen…).

Rad bi odmeril svojo četrtino parcele 1123/13 . Ali potrebujem soglasje ostalih solastnikov parcele?

V kolikor ste solastnik parcele, morajo pri postopkih parcelacije sodelovati tudi ostali solastniki. Lahko pa vas ostali solastniki pooblastijo za vložitev zahteve za parcelacijo na geodetski upravi.

Kako natančno mi lahko pokažete mejo?

Natančnost je odvisna od natančnosti podatkov v predhodnih meritvah, grafičnih katastrskih načrtih. Izvorni katastrski načrti so bili narisani na merskih mizicah, v osnovi so bili izdelani za kmetijska zemljišča. Naknadno so Avstro-ogrski vojaki odkorakali in vrisali še hiše. Ti načrti so bili večinoma izrisani za vsako Katastrsko občino na več listih v merilu 1:2880 . Skozi zgodovino so geodetske službe načrte prerisovali in s tem vedno na novo “kvarili” originalni načrt. Ob Koncu prejšnjega tisočletja je Geodetska uprava RS vse načrte digitalizirala.

Dogradil sem stanovanjsko stavbo, rad bi se prijavil na nov naslov in dobil novo hišno številko.

Prava pot je obisk geodetskega podjetja, kjer boste uredili vse za vpis - evidentiranje vaše stavbe v zemljiški kataster in v kataster stavb. Geodetsko podjetje z vašim pooblastilom pridobi tudi hišno številko.

Zakaj so na strani le ta vprašanja.

Ker se jih je ostalih ne spomnim več. Tudi na vaše vprašanje o geodetskih storitvah vam lahko odgovorimo.

Kje lahko najdem informacije o potrebnih podatkih o svoji nepremičnini?

Vse pomembnejše informacije o urejanju podatkov o nepremičninah in o geodetskih evidencah lahko najdete na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije - http://www.gu.gov.si/ ter na strani GEOVRATA - http://www.geovrata.si/.