SPREMEMBA PODATKOV KATASTRA STAVB 

Za spremembo podatkov v katastru stavb se šteje:

 • sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe
 • sprememba lege, oblike ali površine
 • sprememba dejanske rabe
 • sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora
 • združitev in delitev stavbe ali dela stavbe
 • vpis novega dela stavbe
 • izbris stavbe ali dela stavbe
20170906_095546

Pogoj za vpis sprememb podatkov v katastru stavb je, da so stavba in deli stavb vpisani v kataster stavb.

Kdaj spremeniti podatke v katastru stavb?

Podatke v katastru stavb je treba spremeniti:

 • kadar pride do preštevilčenja stavb oz. njenih delov
 • po združitvi ali delitvi stavb oz. njenih delov
 • če ste na stavbi izvedli poseg, ki je spremenil tloris, višino ali število etaž stavbe oz. dela stavbe (npr. če ste prizidali nov prizidek, če ste stavbo ali del stavbe porušili, če ste stavbo dvignili…)
 • kadar delite ali združujete stanovanja v večstanovanjski stavbi
 • kadar želite kupiti del skupnih prostorov v večstanovanjski stavbi

Zakaj spremeniti podatke v katastru stavb?

Podatke v katastru stavb je treba spremeniti, da boste lahko:

 • vpisali svojo lastnino v zemljiško knjigo in dokazovali svoje lastništvo
 • uredili etažno lastnino v večstanovanjski stavbi
 • z vašo nepremičnino sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava ali hipotekarni kredit
 • bodo podatki v katastru stavb in registru nepremičnin izražali dejansko stanje vaše nepremičnine.