UREDITEV MEJE 

Uredimo lahko meje vaših parcel, ki v zemljiškem katastru niso evidentirane kot urejene in za katere ne teče sodni postopek.

Postopek opravimo na terenu na mejni obravnavi in o tem izdelamo predpisan elaborat.

20170906_095546

KDAJ UREDITI MEJO?

  • kadar ne veste, kje v naravi poteka meja vaše parcele,
  • kadar se s sosedom ne morete sporazumeti o poteku meje,
  • kadar želite parcelo razdeliti na več parcel,
  • kadar želite izravnati meje parcele,
  • kadar želite evidentirati zemljišče pod stavbo, ki je blizu meje.

ZAKAJ UREDITI MEJO?

  • da boste lahko dokazovali svoje lastništvo,
  • da boste imeli čiste odnose s sosedi,
  • da boste natančno vedeli, kolikšna je površina vaše parcele,
  • da boste z vašo nepremičnino lahko sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava, hipoteka...,
  • da boste hitreje rešili upravne postopke.
storitve