VPIS STAVBE V KATASTER STAVB

Vpis stavbe v kataster stavb je storitev evidentiranja podatkov o stavbi ali njenih delih v kataster stavb, ki je uradna državna evidenca.

Pogoj za vpis stavbe v kataster stavb je, da je njeno zemljišče pod stavbo že evidentirano v zemljiškem katastru in odraža dejansko stanje.

Kdaj vpisati stavbo v kataster stavb?

Stavbo je potrebno vpisati v kataster stavb:

  • če je stavba novogradnja in še nima svoje identifikacijske številke
  • pred vpisom v zemljiško knjigo
  • ko želite stavbo razdeliti na več delov in ta še ni evidentirana v katastru stavb (pri čemer za stanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene po 1. 1. 2003, velja, da se v kataster stavb vpiše več delov stavbe le, če je izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo večstanovanjske stavbe)
  • ko je treba zadostiti Zakonu o evidentiranju nepremičnin, ki predpisuje obvezno evidentiranje stavb v katastru stavb ne glede na leto izgradnje in sicer od 22.11.2018 dalje.

Zakaj vpisati stavbo v kataster stavb?

Stavbo je treba vpisati v kataster stavb, da boste lahko:

  • pridobili uporabno dovoljenje
  • vpisali svojo lastnino v zemljiško knjigo in dokazovali svoje lastništvo
  • uredili etažno lastnino v večstanovanjski stavbi
  • z vašo nepremičnino sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava ali hipotekarni kredit
  • bodo podatki v katastru stavb in registru nepremičnin izražali dejansko stanje vaše nepremičnine.