ZAKOLIČENJE OBJEKTA 

Zakoličenje objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren oziroma prenos osi trase linijskih gradbenih inženirskih objektov na teren na način, ki zagotavlja njegovo izvajanje skladno z gradbenim dovoljenjem in dokumentacijo za izvedbo gradnje. Pri zakoličenju označimo karakteristične točke bodočega objekta v skladu s podatki iz projekta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

Zakoličenje objekta je geodetska storitev, ki jo izvajamo v začetni fazi gradnje objekta. V primeru, ko je predviden izkop gradbene jame, najprej izvedemo zakoličenje območja izkopa. Po izkopu gradbene jame pa izvedemo zakoličenje objekta v gradbeni jami.

20170906_095546

Kdaj zakoličenje objekta?

Zakoličenje objekta je potrebno:

  • pred pričetkom gradnje vsakega novega objekta ali rekonstrukcije objekta, ki spreminja njegov gabarit, za kar je predpisano gradbeno dovoljenje
  • pred pričetkom gradnje vsakega infrastrukturnega objekta ali vodov in pripadajočih objektov gospodarske javne infrastrukture
  • pred pričetkom gradnje enostavnega objekta, za katerega ni predpisano gradbeno dovoljenje in ga želite natančno umestiti v prostor

Zakaj zakoličenje objekta?

Objekt je treba zakoličiti, da:

  • lahko investitor v skladu s 63. členom Gradbenega zakona prijavi začetek gradnje
  • bo vaš bodoči objekt pravilno umeščen v prostor
  • gradnja vašega objekta ne bo odstopala od projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja
  • ugotovite odstopanja med projektom in stanjem v naravi in jih pravočasno odpravite.